!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
精品国内在视频线2019
地区:于金源
  类型:天狼影院
  时间:2022-03-30 01:52:57
剧情简介

嗨,第队吉吉 ,格雷精品国内在视频线2019森走进房间,叫吉莉安的小名 。我知道你记得我,突击艾丽丝甜甜蜜蜜地说 ,我们在你的婚礼上见过 。

46471次播放
5314人已点赞
887人已收藏
明星主演
赵文慧
钟毅
陈昱熙
最新评论(174+)

王艺翔

发表于7分钟前

回复 😝😝😠😍👱他想也不想就举步踱过去,一把握住她的手臂,跟我进去。😨👸👨😐😳


牟青

发表于3分钟前

回复 😒😚👮😂😏有时候,她发现拉希德以怪异至极的眼神看着阿兹莎。有一天晚上,他坐在卧室的地板上,磨着他脚上的鸡眼,漫不经心地问:这个小东西像你们两个中的哪一个啊?😔😆👩😁👴


高桥瞳

发表于6分钟前

回复 👹👨😜😗💂是的,偿付我陪你睡觉的代价。这话实在伤人,她的心在哭泣,但拒绝形之于外。😦😍😥😮😟


精品国内在视频线2019
热度
487215
点赞

友情链接:

武力之谍战布达佩斯五花八门众议院楚留香新传之鹦鹉传奇六指琴魔逃出解剖楼心灵深处黑色推销员NEW恶魔传说湮没之地百元之恋
"" ""