!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
欧美天天性影院
地区:眉山市
  类型:天天影院
  时间:2022-04-21 05:38:50
剧情简介

好长一段时间 ,衰姐季陆素梅都心事重重的,衰姐季欧美天天性影院好在婆家上上下下都是很省心的,连儿女们都乖巧懂事,没让她再操心 。衰姐季“我也送半斤饼给小英雄。”

84412次播放
2365人已点赞
231人已收藏
明星主演
韩信
沈人杰
窦唯
最新评论(753+)

沈圣哲

发表于2分钟前

回复 😮😷😉😲😳是妖非妖,似精非精,绝不会违背建国后不许成精的天令。😚👺😭😘😛


陈秀环

发表于5分钟前

回复 😜😠👿😑😣苏幼晴点点头,然后把钱钱放进口袋里收好,再看看朱全福。👴👽👽😜💀


龚柯允

发表于9分钟前

回复 😎😤👮😢😟说不定,说不定,真是苏幼晴在山里偶尔遇到,发现确实很有意思就挖回来的,这不挺正常的吗?估计那些名贵的花也是,换了是她们自己,这么好看也会挖的。😷👿😅😢😈


欧美天天性影院
热度
158198
点赞

友情链接:

负二代恶灵空间2初学者香气我的特一营张震岳破浪演唱会聊斋之席方平天魔异种龙腾虎跃老友记第三季