!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
偷自视频区视频综合
地区:邓颖芝
  类型:酷爱影院
  时间:2022-04-11 19:04:28
剧情简介

吉英 ,雨树之国你的确应该相信我 。凡是看见过你们俩在一起的人 ,雨树之国都不会怀疑到他的感情  。我相信彬格莱小姐也不会怀疑 ,她不是那么一个傻瓜。要是她看到达西先生对她的爱有这样的一半  ,她就要办嫁妆了。可是问题是这样的:在她们家里看偷自视频区视频综合来  ,我们还不够有钱 ,也不够有势 ,她所以急于想把达西小姐配给她哥哥 ,原来还有一个打算,那就是说,亲上加亲以后 ,亲上再加亲就更省事了。这件事当然很费了一些心机,我敢说,要不是德&包尔小姐从中作梗 ,事情是会成功的 。可是最亲爱的吉英,你千万不要因为彬格莱小姐告诉你说 ,她哥哥已经深深地爱上了达西小姐,你就以为彬格莱先生自从星期二和你分别以来 ,对你的倾心有丝毫变卦 ,也别以为她真有本事叫她哥哥不爱你 ,而去爱上她那位女朋友。可我并不认识他呀 ,雨树之国伯爵夫人说道 ,我很想把它退回去 。

11293次播放
5485人已点赞
627人已收藏
明星主演
大伢乐队
闫安
酒井法子
最新评论(784+)

陶红

发表于6分钟前

回复 😄👨😧😕👲腾格拉尔向弗尔南多看了看,只见他易于激动的天性*把每一个新的感受都明显地表露在脸上。😀😠😵😐😨


暖乐团

发表于9分钟前

回复 😀😉😰👲😶噢,一定不追问你,伊丽莎白嘴上虽是这样说,心里却非常好奇。我们决不会盘问你。😢😫😧💀😎


汤姆琼斯

发表于6分钟前

回复 😜😖😰😘😶这只消三言两语就可以说明白。彬格莱小姐看出他哥哥爱上了你,可是她却希望他和达西小姐结婚。她跟着他到城里去,就为的是要把他绊住在那儿,而且竭力想来说服你,叫你相信他对你没有好感。😃😔😇💂😞


偷自视频区视频综合
热度
344228
点赞

友情链接:

尖叫皇后第一季截杀南极星号魔窟秋叶原之旅-THE ANIMETION大哥不要这不是斯巴达日落黄沙刺杀肯尼迪她爱上了匠人~玛丽对工匠着了迷