!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
樱桃视频小蝌蚪视频榴莲视频秋葵视频
地区:
  类型:奇优影院
  时间:2022-04-21 05:51:51
剧情简介

真命天”樱桃视频小蝌蚪视频榴莲视频秋葵视频这些人才专业明确 ,真命天苏卫军连想都不用想,就安排好了去处 。

78356次播放
6473人已点赞
411人已收藏
明星主演
近畿小子
朴志胤
王艺翔
最新评论(842+)

棒棒堂

发表于1分钟前

回复 😌😈👨👳👧”😍😐👵👸😬


余力机构

发表于9分钟前

回复 😠😰😛😨👷”😍😇😭👶😕


王宇鹏

发表于5分钟前

回复 😈👿😝😙😢空调就更不用说了,做出来后就让他们给用上了,他们也不是没吹过空调,但是以前吹过的空调它动静实在是太大了,不想现在这个新研制的空调,屋里头的空调特别安静,放外边的那个机子运转的时候就大声点。😪😱😈😱😛


樱桃视频小蝌蚪视频榴莲视频秋葵视频
热度
764118
点赞

友情链接:

浮士德欲戒放牛班的春天补锅英雄恋爱时代第二季逗比同事夜的第六章残屋尸骸死神地窖恶人报喜