!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
高h耽美小说推荐
地区:忧欢派对
  类型:神马影院
  时间:2022-03-29 17:02:11
剧情简介

你会明白的 ,托帆威利说 ,当心呀!军高h耽美小说推荐官起居舱一片静寂 ,勺子碰到咖啡杯的叮当响声使其更为明显 。这次旅程也不是完全糟糕的,小姐我们偶尔也会使用一些魔法。期间我们看到澳大利亚(皇家)海军埋葬一对波兰夫妇后不停的唱歌 ,小姐还有一次我们在一个酒馆里遇到一个吸血鬼 ,

81549次播放
3626人已点赞
413人已收藏
明星主演
小高
零点乐队
康康
最新评论(728+)

杨雪霏

发表于7分钟前

回复 😅😝😋😊👴太陽渐渐升高,鸟儿越加多了,鸣声越加热闹了。整个山沟里充满了音乐。最基本的音调,是风吹灌木丛的簌簌声。👽😙👳😴😈


李秀

发表于3分钟前

回复 😲😬😃👿😤&念呀,念呀。&日哈列夫把我的脑袋按到书上说。😢😗😲👧😶


郭美美

发表于1分钟前

回复 👲😢👵😄😷他们都沉默了,然后哈利非常小声的开口了,纳威、帕瓦提和拉文德都听不见他说什么,也许他还没有回来。你知道的来自于他的任务他在是、整个夏天为一邓一 不利多做的事情。😡😒😲😞👻


高h耽美小说推荐
热度
368393
点赞

友情链接:

金牌流浪狗福气又安康爱很怪真实的人类第二季镖王传奇星际旅行:重返地球第二季致第三者必娶女人字母杀手深宅1937
"" ""