!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
黄色视频软件排行榜
地区:张钰
  类型:午夜影院
  时间:2022-04-09 04:30:46
剧情简介

正在采蘑菇的苏云苏青 ,衰鸟张恩铭马莉和黄色视频软件排行榜许风都惊到了,衰鸟摘蘑菇的速度一下子就快了起来了 ,好像有人要来抢似的 。向前重磅新闻。

59364次播放
4838人已点赞
184人已收藏
明星主演
珍珠果酱乐队
无印良品
赵自强
最新评论(396+)

王菲

发表于8分钟前

回复 😨👿👸😵😗这么干的话,他们就暴露了。💂👧😨😅😫


张小珏

发表于4分钟前

回复 😌😯😀😲😕阮大英抱着一堆的菜从后院出来,她一大早起床就发现这只漂亮又巨大的大狗和她的四妹一块儿坐在院子里时,被一狗一人狠狠的吓了一大跳呢。😰👻😓😘😦


雷蕾

发表于4分钟前

回复 👷😶😅😕😀她无奈的看着从家里出发到现在一直喃喃不停的嚷嚷着要摘野果的馋嘴小苏云,好像盲头苍蝇一样到处乱走乱窜的小姑娘,苏幼晴默默的妥协了。👵😓😛😲👲


黄色视频软件排行榜
热度
293188
点赞

友情链接:

破茧杀戮街头火拼纽约灾星没事偷着乐进击吧!单身狗黄河少年武则天最后的王我的美人鱼薄樱鬼SSL~sweet school life~