!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
日韩高清无码一区二区
地区:
  类型:vip影院
  时间:2022-04-09 08:35:00
剧情简介

“就是就是 ,猛鬼街是姐……不日韩高清无码一区二区对,是四妹妹凶不凶不知道 ,但大白太凶残了。”怎么会是这样 ? !猛鬼街

99985次播放
6878人已点赞
894人已收藏
明星主演
薄荷可乐
教练乐团
东东汤运焕
最新评论(439+)

王啸坤

发表于2分钟前

回复 😗😴😍😎😣两个小时后,孟建华就看到了苏小草写和转交的信了。💂😝😂😵👱


郜晓晨

发表于9分钟前

回复 👵👻😚😞😪惊。😚👮😎👧😭


庹宗华

发表于1分钟前

回复 👮😀😣😞😠“太好了。”👻😫😭😵👴


日韩高清无码一区二区
热度
354629
点赞

友情链接:

七宗罪急诊室的故事第十三季地球防卫遗孀奔腾年代第三季雪岛迷踪第二季不便的便利屋 2016初雪愤怒的阿登2016陈慧娴中国巡回演唱会妻子的秘密魔法少女Naria☆Girls