!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
96sao在线观看
地区:黄中原
  类型:西瓜影院
  时间:2022-04-21 03:50:13
剧情简介

杰森感到有点惊讶 。她当然是已96sao在线观看经考虑得够清楚 ,咖啡否则没有人会说那种话来让自己下不了台的 。当她看到贝克无打采的样子 ,有点眼睛就暗淡下来 。她轻声问道 :“你没有贷到款 ?”

84175次播放
1313人已点赞
748人已收藏
明星主演
陈韦伶
樱桃帮
郑进一
最新评论(599+)

苟伟

发表于7分钟前

回复 👱😦😷👹😱鲁瑟福德这么早回家,卡西太太感到很惊讶。😬👦😛👹😥


陈珊妮

发表于8分钟前

回复 😧😧👻😇😍“是的。”他坦言道:“这个任务虽然不是主要的,但是我仍然拿着照片到处打听。”他打量着我,“二十分钟前,我给一位出租车司机看这照片,他立刻认出来,发誓说,三天前他曾经送这个人到这家旅店来。”😫😇😣😛👽


自然主义合唱团

发表于5分钟前

回复 👱😆😒😯👻女人抬起一只脚碰一下狗的肋骨,原本激昂的吠声立刻成为一片死寂。喃喃的水声又重回耳边。😥😘😞😤👹


96sao在线观看
热度
355644
点赞

友情链接:

婚姻物语爱寻迷打架腐男子高校生活钢铁大妈无间罪僵尸重生隐世狼女第三季嫁个老公过日子Oh My VenusHeart To Heart