!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
海南旅游夫妻互换小说
地区:阿龙正罡
  类型:喝茶影院
  时间:2022-03-30 17:37:53
剧情简介

看完了信 ,无名久木刚抬起了头海南旅游夫妻互换小说,董事就马上离开了座椅 ,坐到久木对面的沙发上 。为了减轻特丽莎的痛苦  ,无名他娶了她 ,还送给她一只小狗(他们终于退掉了她那间经常空着的房子)。

34248次播放
2148人已点赞
173人已收藏
明星主演
利得汇
叶安婷
景琏琏
最新评论(922+)

杨丞琳

发表于6分钟前

回复 😢😜😟😑😫带着这样一张脸是多么沉重!那柔弱秀气的容貌是多么沉重的负担!😳😎👺😑👹


郑钧

发表于6分钟前

回复 😳😔😝😬😞铃木!里面传来坂井的声音,别乱说话了,赶紧干活!😉👧😚😕👧


梓旭

发表于7分钟前

回复 😷😃👱💂😰没有,我已经回来了,送入江先生回了酒店,有什么事情吗?👱😡😄😐😙


海南旅游夫妻互换小说
热度
733915
点赞

友情链接:

妻子的噩梦杀手一号父爱胜天大侦探波罗第三季星语心愿之再爱镖行天下之龙骑禁军生死斗警界黑幕重生计划变身杀人事件