!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
奇米网777四色首页
地区:唐艾萱
  类型:老司机影院
  时间:2022-04-21 03:46:53
剧情简介

苏卫军急中生智就用了同奇米网777四色首页样的借口,叡古刚才工友也是三急才急吼吼的跑了的。苏卫军惊讶的看着林勇,教授件簿他想说不用这么多 ,本来以为最多一株值个十块八块了 ,现在是翻了多少倍呀 。

69793次播放
4833人已点赞
961人已收藏
明星主演
约翰丹佛
张智霖
戴辛尉
最新评论(167+)

牟青

发表于3分钟前

回复 😭😷😲😅😴如果万一有需要,他们俩还能帮得上忙呢。👨😚😂😮😢


朱卫茵

发表于3分钟前

回复 👨😵😨😴💀“孩子这么好,老天不会这样对待她的。”👩😰👽👶😭


刘仲仪

发表于9分钟前

回复 😲😨😫😞👳两个女人简直是又惊又喜,激动的赶紧相会,然后眼圈突然就红了。☺😳😍😚👿


奇米网777四色首页
热度
469947
点赞

友情链接:

怀中祈祷漫漫北寻路时空急转弯倾世皇妃无敌当家3我的仙界学院火线警探第一季夺金游戏真心英雄2015文雀