!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
菠萝蜜视频app看污
地区:高见
  类型:天机影院
  时间:2022-04-15 10:01:56
剧情简介

这次 ,女拳皇大家伙又菠萝蜜视频app看污把期待的目光投向了苏幼晴 。女拳皇那就不奇怪了 。

94844次播放
5999人已点赞
985人已收藏
明星主演
艾薇儿
潘阳
陈冠茜
最新评论(737+)

林埈永

发表于6分钟前

回复 👴😵👱👷👮苏幼晴摇摇头,依然没多大的表情。😴😵👲😤😙


李瑞熙

发表于8分钟前

回复 👴😗😔👮😫苏幼晴:“……”👺😁👵👩👨


黄宗泽

发表于5分钟前

回复 😷💂😲😅😷房子今天居然头痛了,擦了好多次青草药膏,最后吃了两颗止痛片,这才压制下去了,咱以后好好踏踏实实码字更新,就别想太多了。😞👽😗👳👦


菠萝蜜视频app看污
热度
833877
点赞

友情链接:

纯爱谱王牌猩手红夜女儿红婚姻背后马达加斯加的企鹅麻雀变凤凰千王之王2000王子殿下地雷险区